แบบสอบถาม

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง


 
รหัสไปรษณีย์ภาคใต้
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
สตูล
พังงา
พัทลุง
ระนอง
สุราษฎธานี
สงขลา
ยะลา
ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด กระบี่ ( krabi Province )     รหัสโทรศัพท์ : 075

จังหวัดกระบี่ ( Thai province : krabi )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด กระบี่ : หอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทรายใต้ ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน


รหัสไปรษณีย์ กระบี่ ( krabi postcode / zipcode )

อำเภอ / เขต / ตำบล / Amphur ( ใน จังหวัดกระบี่ ) รหัสไปรษณีย์
postcode / zipcode
สินปุ รหัสไปรษณีย์     80240
อำเภอเมืองกระบี่ รหัสไปรษณีย์     81000
อำเภอ อ่าวลึก รหัสไปรษณีย์     81110
ตำบลเกาะกลาง, คลองยาง รหัสไปรษณีย์     81120
อำเภอ คลองท่อม รหัสไปรษณีย์     81120
อำเภอ ลำทับ รหัสไปรษณีย์       81120
อำเภอ เหนือคลอง รหัสไปรษณีย์     81130
อำเภอ เขาพนม รหัสไปรษณีย์     81140
อำเภอ เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์     81150
อำเภอ ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์       81160
ตำบลทรายขาว คลองพน รหัสไปรษณีย์     81170
 

 จัดทำโดย...นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ตู้ไปรษณีย์ยะลา